Muzammil, Ahmad, and Hamidulloh Ibda. 2022. “Sistem Ekologi Dalam Madrasah: Kajian Kritis Teori Sistem Ekologi Roberta M. Bern”. ASNA: Jurnal Kependidikan Islam Dan Keagamaan 4 (1), 54-80. https://ejournal.maarifnujateng.or.id/index.php/asna/article/view/101.