DEWI, P.; FARICHIN, A. Penguatan Literasi melalui Cakrawala Pers di SMK Ma’arif Walisongo Kajoran Magelang. ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan, v. 2, n. 1, p. 38-51, 17 jun. 2020.