ANWAR, M. Penguatan Kitab Kuning dan Tahfiz Al-Qur’an sebagai Basis Pendidikan di Madrasah Serta LP Ma’arif NU dalam Lanskap Fikrah Nahdliyah. ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan, v. 2, n. 1, p. 28-37, 17 jun. 2020.