FITRI, A.; ROHMAH, A.; HASAN, F.; IBDA, H.; SYAFI’, M.; SAIFUDDIN, K.; MUCHIT, A. Penggunaan QS. Al-Baqarah Ayat 255 sebagai Pelindung Diri dalam Praktik Rajah dan Wirid di Desa Jambon Temanggung. ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan, v. 5, n. 2, p. 20-31, 31 dez. 2023.