[1]
Azizah, S., Ibda, H. and Wijanarko, A. 2023. Peningkatan Hasil Belajar IPA Kelas IV MI Al Huda Kedungumpul Melalui Media TikTok. ASNA: Jurnal Kependidikan Islam dan Keagamaan. 5, 1 (Jun. 2023), 59-68.